Zarząd sukcesyjny w aptece

Adam Szurpicki29 listopada 2018Komentarze (0)

25 listopada 2018 r. to bardzo ważna data dla jednoosobowych działalności gospodarczych w ramach których prowadzone są apteki.

Właśnie tego dnia weszły w życie zmiany rozszerzające katalog osób, które po śmierci osób fizycznych prowadzących apteki mogą zwrócić się o wydanie lub zmianę zezwolenia.

Zostały one wprowadzone do ustawy prawo farmaceutyczne i są konsekwencją uchwalonej ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz.U. poz. 1629).

Zapisy znalazły odzwierciedlenie w kilku zmienionych artykułach ustawy. Zwróć proszę uwagę przede wszystkim na art. 37 an (gdzie mowa o promesie) i art. 104 (wygaśnięcie zezwolenia).

Zarząd sukcesyjny w aptece

Zarząd sukcesyjny w aptece – promesa

W pierwszym z przywołanych artykułów umożliwiono dalsze ubieganie się o zezwolenie, gdy przedsiębiorca uzyskał promesę i w okresie jej ważności zmarł.

W tymże okresie nie można odmówić udzielenia zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej określonej w promesie właścicielowi przedsiębiorstwa w spadku albo jeżeli przedsiębiorca był wspólnikiem spółki cywilnej innemu wspólnikowi tej spółki, jeżeli przedłoży on pisemną zgodę właścicieli przedsiębiorstwa w spadku (w rozumieniu art. 3 ustawy o zarządzie sukcesyjnym) na udzielenie mu tego zezwolenia, chyba że:

1) uległy zmianie dane zawarte we wniosku o udzielenie promesy inne niż dane osoby, która złożyła wniosek o udzielenie promesy, albo

2) właściciel przedsiębiorstwa w spadku albo wspólnik spółki cywilnej, który złożył wniosek o udzielenie zezwolenia, nie spełnił wszystkich warunków podanych w promesie, albo

3) właściciel przedsiębiorstwa w spadku albo wspólnik spółki cywilnej, który złożył wniosek o udzielenie zezwolenia, nie spełnia warunków wykonywania działalności objętej zezwoleniem, albo

4) jest to uzasadnione zagrożeniem obronności lub bezpieczeństwa państwa lub innego ważnego interesu publicznego.

Zarząd sukcesyjny w aptece – wygaśnięcie zezwolenia

Z kolei w art. 104 wskazano, że w przypadku śmierci zezwoleniobiorcy, zezwolenie nie wygasa:

1) jeżeli chociażby jeden z jego spadkobierców, jego małżonek, któremu przysługuje udział w przedsiębiorstwie, lub osoba, która nabyła przedsiębiorstwo lub udział w nim na podstawie zapisu windykacyjnego, spełnia warunki ustawowe i nie zachodzą w stosunku do nich okoliczności wyłączające uzyskanie zezwolenia – dotoczy osób będących farmaceutami,

2) przez okres 24 miesięcy od dnia śmierci, jeżeli chociażby jeden z jego spadkobierców, jego małżonek, któremu przysługuje udział w przedsiębiorstwie, osoba, która nabyła przedsiębiorstwo lub udział w nim na podstawie zapisu windykacyjnego albo zarządca sukcesyjny, o którym mowa w ustawie o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, spełnia warunki ustawowe i nie zachodzą w stosunku do nich okoliczności wyłączające uzyskanie zezwolenia – dotyczy osób niebędących farmaceutami.

Zmiany powyższe wiele ułatwiają. Szczególnie, że do śmierci przedsiębiorcy może dojść nagle, niespodziewanie.

Chociażby możesz nabyć aptekę, a przed przeniesieniem zezwolenia sprzedający umiera. Po prostu życie… Przecież apteki to firmy często rodzinne i wielopokoleniowe.

Nie wszyscy są farmaceutami, jednak mają przynajmniej możliwość kontynuowania działalności przez jakiś okres i podjęcia decyzji: zbycia apteki lub wygaszenia zezwolenia.

Do zarządu sukcesyjnego będę jeszcze wracał!

Adam Szurpicki
radca prawny

Photo by Razvan Chisu on Unsplash

***

Pierwsze zgłoszenie informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Nie wiem czy zastanawiałeś się nad tym obowiązkiem, ale prowadząc aptekę w formie spółki powinieneś śledzić pewne zmiany przepisów.

Chociażby w zakresie konieczności dokonania zgłoszeń do odpowiednich rejestrów [Czytaj dalej…]

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 600 337 887e-mail: a.szurpicki@szurpiccy.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Adam Szurpicki Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Adam Szurpicki z siedzibą w Wrocławiu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem adamszurpicki@wp.pl

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: