Sprzedaż spółki jawnej posiadającej zezwolenie na prowadzenie apteki

Adam Szurpicki16 grudnia 2018Komentarze (0)

Chciałbym opisać Ci jeden z problemów prawnych, z którym spotykają się moi Klienci. Na szczęście sprawy te dzięki właściwym działaniom nie mają swego finału w sądzie lub przed organami Inspekcji Farmaceutycznej, ale oczywiście mogłyby. Wpis „ku przestrodze”.

Trzeba się dwukrotnie zastanowić przed podejmowaniem pewnych decyzji, aby skutki nie okazały się tragiczne. Warto czasem pokusić się o konsultację, aby w rezultacie nie stracić czasu i pieniędzy.

Do rzeczy 🙂

Sprzedaż spółki jawnej posiadającej zezwolenie na prowadzenie apteki

Sprzedaż spółki jawnej posiadającej zezwolenie na prowadzenie apteki

Spółka chciała dokonać zmiany zezwolenia w zakresie firmy spółki (zaznaczam, że była to spółka jawna). Nic nadzwyczajnego. Przecież tak się nieraz dzieje. Podjęto uchwałę celem zmiany umowy spółki, wypełniono obowiązki w Krajowym Rejestrze Sądowym i spółka otrzymała zmianę wpisu.

Po złożonym wniosku o zmianę zezwolenia, Wojewódzki Inspektor wezwał podmiot do przedstawienia oświadczenia o posiadaniu prawa wykonywania zawodu farmaceuty przez wspólnika, który pojawił się w nazwie spółki. Przeprowadzone zmiany były  wynikiem nabycia praw i obowiązków wspólnika w spółce jawnej.

Spółka podniosła, że uzyskała zezwolenie na prowadzenie apteki przed wejściem w życie ustawy z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (ADA), która to wprowadziła przepis obligujący, aby w spółce jawnej występowali wyłącznie farmaceuci posiadający prawo wykonywania zawodu, o którym mowa w art. 4 i 4 b ustawy o izbach aptekarskich.

Inspektorat ostatecznie odmówił spółce zmiany zezwolenia. Wspólnicy podjęli decyzję o odwołaniu.

Co na to Główny Inspektorat?

GIF odwołał się do przepisów obowiązujących w chwili wydawania decyzji zmieniającej – czyli obecnych regulacji. Wskazał także, że z uwagi na brak wyraźnej regulacji w przepisach intertemporalnych (przejściowych) trzeba stosować przepisy prawa farmaceutycznego aktualnie obowiązujące.

Z uwagi na to, że Spółka wystąpiła o zmianę firmy w związku ze zmianą wspólnika, którego nazwisko znajduje się w nazwie  organ zobligowany był zbadać, czy tenże wspólnik jest farmaceutą w kontekście brzmienia art. 99 ust. 4 pkt 2 ustawy prawo farmaceutyczne.

Dodam, że w takim przypadku badanie organu spełnienia obowiązków nałożonych przez prawo w postępowaniu o zmianę zezwolenia podyktowane jest zakresem wniosku. W tym przypadku firmy.

Inspekcja nie badała np. czy pozostali wspólnicy są  farmaceutami.

Hipotetyczne mogłaby, ale znajdują tu zastosowanie reguły prawa administracyjnego i związania organu wnioskiem strony. To znaczy, że nie mogła rozszerzać zakresu postępowania w kontekście zgodność z prawem farmaceutycznym całej działalność spółki.

Główny Inspektor utrzymał decyzję w mocy. Wskazał, że jeśli występujesz o zmianę zezwolenia na prowadzenie apteki musisz spełniać wymogi wynikające z obowiązujących przepisów.

Jak widzisz, nie możesz zapomnieć, że nowe przepisy mają zastosowanie do zezwoleń wydanych przed wejściem w życie „ADA”.

Adam Szurpicki
radca prawny

Zdjęcie: Andrea Piacquadio

***

Wniosek o indywidualną interpretację

Dziś krótko i na temat.

Nie wiem, czy kiedykolwiek zwracałeś się do Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego z wnioskiem o zajęcie stanowiska.

Chciałeś, aby rozwiał Twoje wątpliwości co do niektórych przepisów.

Jednak albo nie otrzymałeś odpowiedzi, albo odpowiedź była delikatnie mówiąc – odsyłająca [Czytaj dalej…]

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 600 337 887e-mail: a.szurpicki@szurpiccy.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Adam Szurpicki Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Adam Szurpicki z siedzibą w Wrocławiu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem adamszurpicki@wp.pl

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: