Projekt z poprawkami

Adam Szurpicki03 kwietnia 20175 komentarzy

Uprzejmie donoszę, że pojawił się kilka dni temu zaktualizowany projekt zmiany ustawy prawa farmaceutycznego oraz pełny zapis posiedzenia Komisji.

Jak już pisałem, 23 marca 2017 r. Komisja ds. deregulacji pracowała nad projektem i przyjęła poprawki.

Wpis znajduje się tu.

Oglądając jego przebieg trudno było zrozumieć, które ostatecznie zmiany przegłosowano. Sam miałem problemy. 😉

Projekt z naniesionymi poprawkami znajdziesz na stronie Sejmu.

Proszę zwróć uwagę na art.2 to jedna z najważniejszych zmian obok podmiotów, które będą mogły wystąpić o udzielenie zezwolenia.

Są to przepisy przejściowe, które regulują sytuację prawną zezwoleń wydanych przed datą wejścia w życie przepisów.

Przypominam, że już 5 kwietnia rozpoczyna się 39 posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Potrwa ono do piątku. W porządku obrad znalazł sie projekt noweli prawa farmaceutycznego.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 600 337 887e-mail: a.szurpicki@szurpiccy.pl

{ 5 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Marek 6 kwietnia, 2017 o 16:38

Zastanawia mnie pewna nieścisłość odnośnie przepisów przejściowych (brzmią one tak)
1.Do postępowań dotyczących wniosków o wydanie zezwolenia na
prowadzenie apteki wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie
niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.
2. Zezwolenia na prowadzenie aptek ogólnodostępnych wydane przed dniem
wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują ważność.
3. Do zezwoleń wydanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy
stosuje się przepisy dotychczasowe.

Co w sytuacji, jeżeli postępowanie o wydanie zezwolenia zostanie wszczęte przed dniem wejścia w życie, a zakończy się po dniu wejścia w życie? Do postępowań niedokończonych, a wszczętych przed dniem wejścia w życie stosuje się przepisy dotychczasowe, ale już przepisy dotychczasowe stosuje się tylko do zezwoleń wydanych przed dniem wejścia w życie.

Odpowiedz

Katarzyna 12 kwietnia, 2017 o 13:16

Wydaje mis się, że nie ma nieścisłości. Jeżeli wystąpi Pan o zezwolenie dla np. sp. z o.o. przed dniem wejścia w życie ustawy np. teraz to spełniając warunki na podstawie dzisiejszej ustawy otrzyma Pan zezwolenie po wejściu nowej ustawy. Tak mi się wydaje. Chyba, że Pan mecenas ma inne zdanie?

Odpowiedz

Adam Szurpicki 14 kwietnia, 2017 o 18:54

Dziękuję Państwu za komentarz.
Panie Marku, trzeba oddzielić dwie rzeczy: złożony wniosek o wydanie zezwolenia w trakcie zmiany przepisów (ust. 1), a stosowanie „starych” przepisów do zezwoleń wydanych przed wejściem w życie noweli.
Co do złożonych wniosków o wydanie zezwolenia, dobrze interpretuje zapis Pani Katarzyna. Jednak ust. 3 reguluje kwestie stosowania przepisów obowiązujących teraz – jeśli uzyskuje Pan teraz zezwolenie to po wejściu w życie przepisów stosuje Pan przepisy obowiązujące przed zmianą. Nie ogranicza np. przekształcenia działalności.
Jednak obecne brzmienie projektu skierowane do Senatu nie zawiera powyższej regulacji. Została usunięta.

Odpowiedz

Dawid 24 kwietnia, 2017 o 09:56

Dzień dobry,
widzę pewną nieścisłość co do promes zezwolenia na prowadzenie apteki. Mianowicie co w przypadku gdy podmiot otrzymał promesę. To po spełnieniu warunków gdy wystąpi o wydanie zezwolenia przyrzeczonego będą mieć zastosowanie stare czy nowe przepisy? Nie znalazłem odp. w projekcie. Może inni również to zauważyli?

Odpowiedz

Adam Szurpicki 27 kwietnia, 2017 o 21:04

Dzień dobry Panie Dawidzie,
promesa jest wydawana na dany stan faktyczny i prawny. Z uwagi na brak przepisów przejściowych w tym zakresie uważam, że gdy podmiot (który uzyskał promesę dziś) wystąpi o zezwolenie po wejściu w życie przepisów może go nie uzyskać. Jeśli oczywiście będą przeszkody zgodnie z nowym brzmieniem przepisów.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Adam Szurpicki Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Adam Szurpicki z siedzibą w Wrocławiu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem adamszurpicki@wp.pl

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: