Pierwsze zgłoszenie informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Adam Szurpicki07 lipca 2020Komentarze (0)

Zgłoszenie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych dla aptek w formie spółki

Nie wiem czy zastanawiałeś się nad tym obowiązkiem, ale prowadząc aptekę w formie spółki powinieneś śledzić pewne zmiany przepisów.

Chociażby w zakresie konieczności dokonania zgłoszeń do odpowiednich rejestrów.

13 kwietnia 2020 r. kończył się okres przejściowy dla spółek zarejestrowanych w KRS przed 13 października 2019 r. w zakresie obowiązku pierwszego zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Okres został wydłużony z uwagi na  COVID-19.

Zgłoszenie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Jakie dane gromadzi Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych?

Rejestr gromadzi dane beneficjentów następujących spółek:

 • jawnych,
 • komandytowych,
 • komandytowo-akcyjnych,
 • z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • prostych spółek akcyjnych (od 1 marca 2021 r.),
 • akcyjnych, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zamieszcza się tam dane osób, które rzeczywiście sprawują kontrolę (bezpośrednią lub pośrednią) nad spółką.

Kim są beneficjenci rzeczywiści i o czym pamiętać, gdy wypełniasz formularz zgłoszeniowy?

Definicję beneficjentów rzeczywistych odnajdziesz na stronie gov.pl.

Na stronie crbr.podatki.gov.pl  wypełnisz formularz zgłoszeniowy w formie elektronicznej.

Zgłoszenia dokonuje osoba uprawniona do reprezentacji spółki, zgodnie z zasadami reprezentacji przewidzianymi w kodeksie spółek handlowych.

Do zgłoszenia potrzebny jest kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP.

Znowelizowany został art. 195 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – w skrócie p.p.p.f.t

Nowelizacja art. 195 ustawy o p.p.p.f.t. wydłuża termin zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru z 6 miesięcy do 9 miesięcy liczonych od dnia wejścia w życie przepisów rozdziału 6 ustawy o p.p.p.f.t.

Nowym terminem jest 13 lipca 2020 r.

Spółki, które są rejestrowane w KRS od 13 października 2019 r. mają obowiązek dokonać zgłoszenia do Rejestru Beneficjentów nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpisu spółki do Krajowego Rejestru Sądowego.

Za niedopełnienie obowiązku grozi spółce kara pieniężna do wysokości 1 000 000 zł.

Adam Szurpicki
radca prawny

Photo by Christin Hume on Unsplash

***

ADA ma zastosowanie do wszystkich zezwoleń – nowa interpretacja WIF

Nie wiem czy wspominałem o interpretacji WIF w Poznaniu korzystnej dla podmiotów dokonujących zmian po wejściu w życie ADA. Chodzi przede wszystkim o zmiany osobowe (wspólników).

Można ją odnaleźć w decyzji wydanej 18 stycznia 2019 r. (WIFPOP.850.1.2019).

W wydanej  interpretacji wskazano, że przepis art. 99 ust. 3a oraz ust. 4 wprowadzony 25 czerwca 2017 roku przez “aptekę dla aptekarza” nie znajduje zastosowania [Czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Adam Szurpicki

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Adam Szurpicki w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Adam Szurpicki Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

  Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Adam Szurpicki z siedzibą w Wrocławiu.

  Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem adamszurpicki@wp.pl

  Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: