Nowelizacja Prawa Farmaceutycznego – projekt

Adam Szurpicki09 listopada 2016Komentarze (0)

Może planujesz otwarcie apteki lub już złożyłeś wniosek o wydanie zezwolenia. Wszystko przeciąga się bo czekasz na zakończenie robót budowlanych celem przystosowania lokalu pod aptekę lub zwyczajnie  musisz uzupełnić braki wniosku. Oczekujesz na decyzję. A tu dość istotna zmiana przepisów. Zastanawiasz się jak to będzie wyglądało ?

Jedną z najważniejszych zapowiadanych zmian jest forma prawna, w której dopuszczalne jest prowadzenie apteki.

W projekcie z dnia 20 października 2016 r., który znajdziesz np. tu, mamy takie możliwości:

  • jednoosobowa działalność gospodarcza,
  • spółka jawna, w której wspólnikami są wyłącznie farmaceuci,
  • spółka partnerska, w której partnerami wyłącznie są farmaceuci,
  • spółka komandytowa, w której komplementariuszami są wyłącznie farmaceuci.

Jak widać brak jest spółek kapitałowych. W uzasadnieniu do projektu stwierdzono, że ta forma prowadzenia działalności powoduje powstawanie wiele negatywnych następstw.

Przedmiotem działalności tych podmiotów może być wyłącznie prowadzenie aptek.

Dodatkowo wnioskodawca, komplementariusz, komandytariusz, wspólnik oraz partner spółki, która złożyła wniosek o zezwolenie nie może np. wchodzić w skład organów spółek posiadających zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zajmujących się pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi. Są jeszcze inne ograniczenia. Znajdziesz je w treści projektu.

Zwróć także uwagę, że zezwolenia nie uzyskasz jeśli prowadzisz już co najmniej 4 apteki.

Teraz o ograniczeniach demograficznych i terytorialnych . To dopiero zmiana.

Jeśli liczba mieszkańców w dniu składania wniosku w danym województwie w przeliczeniu na jedną aptekę jest mniejsza niż 3000,  zezwolenia się nie wydaje.

Choć nie stosuje się tej zasady, gdy odległość od miejsca planowanej lokalizacji apteki do najbliższej  funkcjonującej ogólnodostępnej apteki, liczona w linii prostej, wynosi co najmniej 1000 metrów.

W uzasadnieniu projektu podano przykładowo Państwa, w których ograniczenie demograficzne już obowiązuje. W porównaniu z proponowanymi zmianami nie wygląda to źle.

Zanim przepisy zaczną obowiązywać upłynie trochę czasu. Przede wszystkim aby w takim kształcie nowela weszła w życie, musiałaby być przyjęta przez Sejm i Senat bez poprawek. Fakt, że obecnie kolejne zmiany przepisów  „produkuje” się w ekspresowym tempie.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 600 337 887e-mail: a.szurpicki@szurpiccy.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Adam Szurpicki Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Adam Szurpicki z siedzibą w Wrocławiu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem adamszurpicki@wp.pl

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Następny wpis: