Czy ograniczenia (geo)demograficzne stosuje się przy sprzedaży apteki?

Adam Szurpicki31 stycznia 2019Komentarze (0)

Jak z pewnością wiesz, ograniczenia (geo)demograficzne istnieją.

Tylko jak to z nimi jest?

Ograniczenia (geo)demograficzne przy sprzedaży apteki

Ograniczenia (geo)demograficzne przy sprzedaży apteki

Rzecz podstawowa: Nie otworzysz apteki ogólnodostępnej jeśli na dzień wydawania zezwolenia odległość od miejsca planowanej lokali do najbliższej apteki jest mniejsza niż 500 m, a liczba mieszkańców przypadających na jedną aptekę w gminie mniejsza niż 3000 osób.

Liczbę mieszkańców ustala się na dzień 31 grudnia poprzedniego roku według danych GUS.

Gdy więc ubiegasz się o uzyskanie zezwolenia w 2019 r. (w tym roku złożyłeś wniosek), stan liczby ludności faktycznie zamieszkałej na obszarze danej gminy ustalasz na 31.12.2018 r.

Jednak tego ograniczenia nie stosuje się jeśli odległość pomiędzy izbamami ekspedycyjnymi byłaby większa niż 1000 m.

Odległość w obu przypadkach liczy się w linii prostej od wejścia do izb ekspedycyjnych.

Teraz kwestia najważniejsza:

  1. Ograniczeń nie stosuje się, gdy apteka została nabyta od spadkobiercy podmiotu posiadającego zezwolenie.
  2. W przypadku kupna apteki ogólnodostępnej w rozumieniu art. 551 k.c. również nie znajdą zastosowania ograniczenia (demo)geograficzne.

Zwróć uwagę, że przy przeniesieniu zezwolenia  ust. 3b artykułu 99 ustawy prawo farmaceutyczne nie ma zastosowania. Kupując aptekę musisz zadeklarować, że adres apteki nie ulegnie zmianie.

Dotyczy to także przypadku (jak wyżej wspominałem), gdy nabywasz aptekę od spadkobiercy.

Zdarzają się jednak przypadki, gdy przy rozmowie telefonicznej, celem zasięgnięcia informacji w WIF otrzymujecie rozbieżne stanowiska. Zostajecie ze stwierdzeniem, że dana czynność jest „nie do przeprowadzenia”.

Potrzebujesz konsultacji?  Zapraszam do kontaktu!

Adam Szurpicki
radca prawny

Photo by Jacek Dylag on Unsplash

***

ADA ma zastosowanie do wszystkich zezwoleń – nowa interpretacja WIF

Nie wiem czy wspominałem o interpretacji WIF w Poznaniu korzystnej dla podmiotów dokonujących zmian po wejściu w życie ADA. Chodzi przede wszystkim o zmiany osobowe (wspólników).

Można ją odnaleźć w decyzji wydanej 18 stycznia 2019 r. (WIFPOP.850.1.2019) [Czytaj dalej…]

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 600 337 887e-mail: a.szurpicki@szurpiccy.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Adam Szurpicki Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Adam Szurpicki z siedzibą w Wrocławiu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem adamszurpicki@wp.pl

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: