sierpień 2019

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy  – Prawo farmaceutyczne (druk nr 3653) została ogłoszona w Dzienniku Ustaw. Jak już wspominałem w innym wpisie, rozszerzono katalog produktów leczniczych, które są dostępne w aptece dla podmiotów innych niż pacjenci lub podmioty wykonujące działalność leczniczą. Objęło to wszystkie produkty lecznicze dostępne bez recepty (OTC), z wyłączeniem produktów […]