maj 2019

Pomyślałem, że warto wrócić do tematu zakazu łączenia działalności leczniczej z prowadzeniem apteki. Kończy się okres przejściowy do podjęcia ostatecznej decyzji. O zakazie wspominałem we wpisie: zakaz łączenia działalności leczniczej z prowadzeniem apteki ogólnodostępnej. Czas jest tyko do 1 sierpnia 2019 r. To nie jest powód by odkładać decyzję o wyborze działalności. Pamiętaj, że powinieneś […]

Chwilę musieliśmy poczekać na podpis Prezydenta i ogłoszenie ustawy z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw. Nowela podpisana została 9 maja, a 22 maja 2019 r. została ogłoszona w Dzienniku Ustaw. O zakresie zmian wspominałem tu. Wchodzi w życie po  upływie 14 dni od ogłoszenia. Z pewnymi wyjątkami. […]