Senat zajmie się projektem po Świętach Wielkanocnych

Adam Szurpicki            14 kwietnia 2017            Komentarze (0)

Z pewnością słyszałeś, że projekt ustawy trafił już do Senatu.

Na 19 kwietnia (godzina 13.30) wyznaczone zostało wspólne posiedzenie Komisji  Gospodarki Narodowej  i Innowacyjności oraz Komisji Zdrowia.

Ostateczną wersję ustawy uwzględniającą poprawki uchwalone na posiedzeniu Sejmu można odnaleźć na stronie Senatu.

Link do druku: 472 .

Najbliższe posiedzenie Senatu to 20 i 21 kwietnia 2017 r. Myślę, że projekt trafi na te obrady. Gdyby zaproponowano na nim poprawki, mógłby wrócić do Sejmu.

Jakie są najważniejsze zmiany w ostatecznej wersji?

Oprócz powrotu do idei „apteki dla aptekarza”, zmian redakcyjnych i kosmetycznych zmieniło się brzmienie przepisów przejściowych.  Znajdują się one w art. 2 projektu ustawy. Są to ważne regulacje, ponieważ dotyczą zasad stosowania przepisów lub ich nie stosowania po wprowadzeniu zmian.

Jeszcze przed posiedzeniem Sejmu dnia 7 kwietnia jego brzmienie było następujące:

  1. Do postepowań dotyczących wniosków o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.
  2. Zezwolenia na prowadzenie aptek ogólnodostępnych wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują ważność.
  3. Do zezwoleń wydanych przed dniem wejście w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Obecnie wygląda on tak:

  1. Do postepowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy dotyczących wniosków o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki stosuje się przepisy dotychczasowe.
  2. Zezwolenia na prowadzenie aptek ogólnodostępnych wydane przed dniem wejścia w życie ustawy zachowują ważność.

Usunięto ustęp 3 art. 2 „Do zezwoleń wydanych przed dniem wejście w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.”

Tak sformułowany dawał  możliwości stosowania dotychczasowych przepisów do już istniejących zezwoleń po zmianie ustawy.

Inaczej mówiąc, jeśli uzyskałeś zezwolenie przed zmianą przepisów, to mógłbyś stosować stare prawo farmaceutyczne.

Jednak nie znalazł się ostatecznie w projekcie ustawy. Z pewnością można odnaleźć jeszcze wiele obszarów, których nie uregulowano i które ustawa pomija.

Korzystając z okazji: Ciepłych, słonecznych i rodzinnych Świąt Wielkanocnych!

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: