Senat zajmie się projektem po Świętach Wielkanocnych

Adam Szurpicki            14 kwietnia 2017            Komentarze (0)

Z pewnością słyszałeś, że projekt ustawy trafił już do Senatu.

Na 19 kwietnia (godzina 13.30) wyznaczone zostało wspólne posiedzenie Komisji  Gospodarki Narodowej  i Innowacyjności oraz Komisji Zdrowia.

Ostateczną wersję ustawy uwzględniającą poprawki uchwalone na posiedzeniu Sejmu można odnaleźć na stronie Senatu.

Link do druku: 472 .

Najbliższe posiedzenie Senatu to 20 i 21 kwietnia 2017 r. Myślę, że projekt trafi na te obrady. Gdyby zaproponowano na nim poprawki, mógłby wrócić do Sejmu.

Jakie są najważniejsze zmiany w ostatecznej wersji?

Oprócz powrotu do idei „apteki dla aptekarza”, zmian redakcyjnych i kosmetycznych zmieniło się brzmienie przepisów przejściowych.  Znajdują się one w art. 2 projektu ustawy. Są to ważne regulacje, ponieważ dotyczą zasad stosowania przepisów lub ich nie stosowania po wprowadzeniu zmian.

Jeszcze przed posiedzeniem Sejmu dnia 7 kwietnia jego brzmienie było następujące:

  1. Do postepowań dotyczących wniosków o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.
  2. Zezwolenia na prowadzenie aptek ogólnodostępnych wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują ważność.
  3. Do zezwoleń wydanych przed dniem wejście w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Obecnie wygląda on tak:

  1. Do postepowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy dotyczących wniosków o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki stosuje się przepisy dotychczasowe.
  2. Zezwolenia na prowadzenie aptek ogólnodostępnych wydane przed dniem wejścia w życie ustawy zachowują ważność.

Usunięto ustęp 3 art. 2 „Do zezwoleń wydanych przed dniem wejście w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.”

Tak sformułowany dawał  możliwości stosowania dotychczasowych przepisów do już istniejących zezwoleń po zmianie ustawy.

Inaczej mówiąc, jeśli uzyskałeś zezwolenie przed zmianą przepisów, to mógłbyś stosować stare prawo farmaceutyczne.

Jednak nie znalazł się ostatecznie w projekcie ustawy. Z pewnością można odnaleźć jeszcze wiele obszarów, których nie uregulowano i które ustawa pomija.

Korzystając z okazji: Ciepłych, słonecznych i rodzinnych Świąt Wielkanocnych!

Sejm przyjął nowelizację prawa farmaceutycznego

Adam Szurpicki            07 kwietnia 2017            Komentarze (0)

A jednak…..

Jeszcze dziś – ku wielkiemu zaskoczeniu – przedstawiono sprawozdanie Komisji deregulacyjnej, która wczoraj obradowała nad poprawkami. Odbyło się trzecie czytanie i Sejm przyjął ustawę.

Nagle proces legislacyjny przyspieszył. Dyskusja była gorąca, ale merytoryki było tam niewiele.

Z drugiej strony, projekt ustawy w końcu musiał opóścić Sejm.

Co do głosowania. Trudno się dziwić przy obecnym podziale sił, że głosowanie i jego wynik będą zaskakujące.

Teraz projekt trafi do Senatu.

 

 

 

Sprawozdanie Komisji – czyli ciągła walka o brzmienie projektu

Adam Szurpicki            05 kwietnia 2017            Komentarze (1)

Dziś na posiedzeniu Sejmu zostało przedstawione sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej ds. deregulacji.

Byłem bardzo ciekaw, czy proces legislacyjny nabierze tempa i projekt jeszcze dziś przejdzie przez drugie oraz nawet trzecie czytanie. To temat, który budzi wciąż Twoje zainteresowanie.

Nie dziwi mnie to. Część z Was już zapewne zobojętniała na to całe zamieszanie. Są i tacy, którzy czekają na jego zakończenie jak na wyrok. Budzi to stan niepewności i zawieszenia. Składać wniosek o wydanie zezwolenia ? Rozpoczynać przekształcenie?

Przyznam, że kilku moich Klientów jest w trakcie przekształceń i nie zależy nam aby ustawa została ogłoszona w ciągu  najbliższych tygodni.  😊

Co się więc takiego wydarzyło?

Po ponad 2 godzinnej wymianie opinii, zdań, uprzejmości i złożeniu propozycji w zakresie treści poprawek, projekt trafił znowu do Komisji. Tak znowu do Komisji

Ciekawe jest to, że jej posiedzenie jest już jutro: 6 kwietnia o godzinie 10.00. Najbliższe natomiast posiedzenie Sejmu jest po Świętach Wielkanocnych.

Chyba, że jeszcze w piątek zostanie przedmiotem obrad posiedzenia nr 39 (obecnego).  😉 W co jednak wątpię.

 

Projekt z poprawkami

Adam Szurpicki            03 kwietnia 2017            5 komentarzy

Uprzejmie donoszę, że pojawił się kilka dni temu zaktualizowany projekt zmiany ustawy prawa farmaceutycznego oraz pełny zapis posiedzenia Komisji.

Jak już pisałem, 23 marca 2017 r. Komisja ds. deregulacji pracowała nad projektem i przyjęła poprawki.

Wpis znajduje się tu.

Oglądając jego przebieg trudno było zrozumieć, które ostatecznie zmiany przegłosowano. Sam miałem problemy. 😉

Projekt z naniesionymi poprawkami znajdziesz na stronie Sejmu.

Proszę zwróć uwagę na art.2 to jedna z najważniejszych zmian obok podmiotów, które będą mogły wystąpić o udzielenie zezwolenia.

Są to przepisy przejściowe, które regulują sytuację prawną zezwoleń wydanych przed datą wejścia w życie przepisów.

Przypominam, że już 5 kwietnia rozpoczyna się 39 posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Potrwa ono do piątku. W porządku obrad znalazł sie projekt noweli prawa farmaceutycznego.

Nowelizacja ustawy prawo farmaceutyczne weszła w życie!

Adam Szurpicki            01 kwietnia 2017            Komentarze (0)

Stało się! Nowelizacja ustawy prawo farmaceutyczne już obowiązuje.

Posłowie w piątek przegłosowali projekt. Odbyło się drugie czytanie, a następnie trzecie. Skrócono  vacatio legis do 1 dnia.

Podział głosów: 260 za , 170 przeciw, 30 się wstrzymało.

Marszałek Sejmu złapał w garść ustawę i czym prędzej pobiegł aby złożyć ją w Senacie. Chciał zdążyć przed 16.00. 😉 Dobrze, że miał krótkie spodenki w gabinecie i buty. Dodam, że biega regularnie. Czas pokonania kilometra poniżej 3 minut.

Senat w nadzwyczajnej procedurze, bez posłów opozycji przyjął ustawę bez poprawek. Trzeba było zostać po godzinach. Jak trzeba, to trzeba. Czego się nie robi dla sprawy.

Już o godzinie 18.00 Pan Prezydent miał ją na biurku. Bez wahania i wątpliwości podpisał ustawę. Choć z problemami.

W piórze pękła stalówka i zaszła konieczność zakupienia nowego. Szybka wyprawa pracownika Kancelarii do sklepu i jest nowe. Tym razem udało się podpisać. Powstał jednak kleks. Trzeci podpis był nienaganny.

Szybciutko publikacja i dziś  ustawa wchodzi w życie.

P.S. Prima aprilis!! Mam nadzieję, że nikt nie potraktował tego wpisu na serio. 😉