Co z tą AdA?

Adam Szurpicki            28 kwietnia 2017            Komentarze (0)

Minął tydzień od kiedy Senat przyjął nowelizację prawa farmaceutycznego zwaną „apteką dla aptekarza”.

21 kwietnia 2017 r. był datą na tyle istotną,  że każdy mający nadzieję na cud już ją porzucił.

Ustawa została przecież uchwalona przez Senat bez poprawek. To znaczy, że senatorowie nie widzieli potrzeby zmiany projektu, który wyszedł z Sejmu. 😉

Oczywiście propozycje mniejszości były, ale co to oznacza w obliczu większości, która przegłosuje wszystko.

Wprowadzenie poprawek okazało się jedynie pobożnym życzeniem.

Mam jednak wrażenie, że duża część aptekarzy nie wierzyła w rychłe wejście w życie przepisów. W głowach pozostały utarte schematy procesu legislacyjnego, który jest przewlekły.

Byli to obserwatorzy, którzy po uchwaleniu ustawy przez Senat jakby obudzili się z zimowego snu. Może przekształcenie, może nowa apteka. Istny popłoch. Dosłownie jak wystrzał pistoletu przy zmaganiach lekkoatletycznych.

Jednak obecny układ sił politycznych daje szerokie pole do popisu. Uważam, że można było pytać i zastanawiać się ,,kiedy i czy” do wiosny. Podejście ,,przepisy nie wejdą” – było z założenia chybione.

Już za parę dni, za dni parę…. będziemy mieli nową rzeczywistość.  Czy będzie ona dobra, lepsza? Będzie z pewnością inna.

Dla części krzywdząca…  Nie mam na myśli sieci.

Na dzień dzisiejszy Prezydent ustawy jeszcze nie podpisał i nie została ona ogłoszona.  Tym samym, dał jeszcze dodatkowe 7 dni. Pamiętaj, że ustawa wchodzi po 30 dniach od ogłoszenia.

 

Senat zajmie się projektem po Świętach Wielkanocnych

Adam Szurpicki            14 kwietnia 2017            Komentarze (0)

Z pewnością słyszałeś, że projekt ustawy trafił już do Senatu.

Na 19 kwietnia (godzina 13.30) wyznaczone zostało wspólne posiedzenie Komisji  Gospodarki Narodowej  i Innowacyjności oraz Komisji Zdrowia.

Ostateczną wersję ustawy uwzględniającą poprawki uchwalone na posiedzeniu Sejmu można odnaleźć na stronie Senatu.

Link do druku: 472 .

Najbliższe posiedzenie Senatu to 20 i 21 kwietnia 2017 r. Myślę, że projekt trafi na te obrady. Gdyby zaproponowano na nim poprawki, mógłby wrócić do Sejmu.

Jakie są najważniejsze zmiany w ostatecznej wersji?

Oprócz powrotu do idei „apteki dla aptekarza”, zmian redakcyjnych i kosmetycznych zmieniło się brzmienie przepisów przejściowych.  Znajdują się one w art. 2 projektu ustawy. Są to ważne regulacje, ponieważ dotyczą zasad stosowania przepisów lub ich nie stosowania po wprowadzeniu zmian.

Jeszcze przed posiedzeniem Sejmu dnia 7 kwietnia jego brzmienie było następujące:

  1. Do postepowań dotyczących wniosków o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.
  2. Zezwolenia na prowadzenie aptek ogólnodostępnych wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują ważność.
  3. Do zezwoleń wydanych przed dniem wejście w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Obecnie wygląda on tak:

  1. Do postepowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy dotyczących wniosków o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki stosuje się przepisy dotychczasowe.
  2. Zezwolenia na prowadzenie aptek ogólnodostępnych wydane przed dniem wejścia w życie ustawy zachowują ważność.

Usunięto ustęp 3 art. 2 „Do zezwoleń wydanych przed dniem wejście w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.”

Tak sformułowany dawał  możliwości stosowania dotychczasowych przepisów do już istniejących zezwoleń po zmianie ustawy.

Inaczej mówiąc, jeśli uzyskałeś zezwolenie przed zmianą przepisów, to mógłbyś stosować stare prawo farmaceutyczne.

Jednak nie znalazł się ostatecznie w projekcie ustawy. Z pewnością można odnaleźć jeszcze wiele obszarów, których nie uregulowano i które ustawa pomija.

Korzystając z okazji: Ciepłych, słonecznych i rodzinnych Świąt Wielkanocnych!

Sejm przyjął nowelizację prawa farmaceutycznego

Adam Szurpicki            07 kwietnia 2017            Komentarze (0)

A jednak…..

Jeszcze dziś – ku wielkiemu zaskoczeniu – przedstawiono sprawozdanie Komisji deregulacyjnej, która wczoraj obradowała nad poprawkami. Odbyło się trzecie czytanie i Sejm przyjął ustawę.

Nagle proces legislacyjny przyspieszył. Dyskusja była gorąca, ale merytoryki było tam niewiele.

Z drugiej strony, projekt ustawy w końcu musiał opóścić Sejm.

Co do głosowania. Trudno się dziwić przy obecnym podziale sił, że głosowanie i jego wynik będą zaskakujące.

Teraz projekt trafi do Senatu.

 

 

 

Sprawozdanie Komisji – czyli ciągła walka o brzmienie projektu

Adam Szurpicki            05 kwietnia 2017            Komentarze (1)

Dziś na posiedzeniu Sejmu zostało przedstawione sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej ds. deregulacji.

Byłem bardzo ciekaw, czy proces legislacyjny nabierze tempa i projekt jeszcze dziś przejdzie przez drugie oraz nawet trzecie czytanie. To temat, który budzi wciąż Twoje zainteresowanie.

Nie dziwi mnie to. Część z Was już zapewne zobojętniała na to całe zamieszanie. Są i tacy, którzy czekają na jego zakończenie jak na wyrok. Budzi to stan niepewności i zawieszenia. Składać wniosek o wydanie zezwolenia ? Rozpoczynać przekształcenie?

Przyznam, że kilku moich Klientów jest w trakcie przekształceń i nie zależy nam aby ustawa została ogłoszona w ciągu  najbliższych tygodni.  😊

Co się więc takiego wydarzyło?

Po ponad 2 godzinnej wymianie opinii, zdań, uprzejmości i złożeniu propozycji w zakresie treści poprawek, projekt trafił znowu do Komisji. Tak znowu do Komisji

Ciekawe jest to, że jej posiedzenie jest już jutro: 6 kwietnia o godzinie 10.00. Najbliższe natomiast posiedzenie Sejmu jest po Świętach Wielkanocnych.

Chyba, że jeszcze w piątek zostanie przedmiotem obrad posiedzenia nr 39 (obecnego).  😉 W co jednak wątpię.

 

Projekt z poprawkami

Adam Szurpicki            03 kwietnia 2017            5 komentarzy

Uprzejmie donoszę, że pojawił się kilka dni temu zaktualizowany projekt zmiany ustawy prawa farmaceutycznego oraz pełny zapis posiedzenia Komisji.

Jak już pisałem, 23 marca 2017 r. Komisja ds. deregulacji pracowała nad projektem i przyjęła poprawki.

Wpis znajduje się tu.

Oglądając jego przebieg trudno było zrozumieć, które ostatecznie zmiany przegłosowano. Sam miałem problemy. 😉

Projekt z naniesionymi poprawkami znajdziesz na stronie Sejmu.

Proszę zwróć uwagę na art.2 to jedna z najważniejszych zmian obok podmiotów, które będą mogły wystąpić o udzielenie zezwolenia.

Są to przepisy przejściowe, które regulują sytuację prawną zezwoleń wydanych przed datą wejścia w życie przepisów.

Przypominam, że już 5 kwietnia rozpoczyna się 39 posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Potrwa ono do piątku. W porządku obrad znalazł sie projekt noweli prawa farmaceutycznego.