Kupno/sprzedaż apteki w postępowaniu upadłościowym

Adam Szurpicki02 sierpnia 2018Komentarze (0)

Na podstawie ostatnich konsultacji, których udzielałem moim Klientom, chciałabym nakreślić Ci pewne kwestie dotyczące przeniesienia zezwolenia na prowadzenie apteki w sytuacji, gdy nie masz wyboru i musisz złożyć wniosek o upadłość. W szczególności, gdy chciałbyś jednocześnie sprzedać aptekę jako przedsiębiorstwo i znalazłeś potencjalnego nabywcę.

Zacznijmy od tego, że jak każdy przedsiębiorca masz możliwość ogłoszenia upadłości. Nic w tym nadzwyczajnego, powiesz. Zgadzam się. Z jednym małym zastrzeżeniem. Głównym jednak źródłem Twego utrzymania jest przecież działalność apteki. W tym przypadku działalność reglamentowana.

Od pewnego jednak czasu istnieje możliwość skorzystania z tzw. przygotowanej likwidacji (pre-pack), w ramach której  może dojść do zbycia przedsiębiorstwa (lub  jego zorganizowanej części).

Na czym ona polega?

Pisząc w trzech żołnierskich zdaniach:

  1. Umożliwia ona sprawną sprzedaż majątku dłużnika na rzecz nabywcy w ramach postępowania upadłościowego bez przeprowadzenia przetargu.
  2. Pozwala na zachowanie ciągłości prowadzenia działalności i skorzystanie przez nabywcę z dobrodziejstw skutków sprzedaży egzekucyjnej.
  3. Mienie nabywane jest w stanie wolnym od zobowiązań i obciążeń.

Postępowanie takie co do zasady ma być szybsze i zmierzać do uzyskania wyższej ceny za zbywane przedsiębiorstwo niż w przypadku  upadłości likwidacyjnej na zasadach ogólnych.

Teraz najważniejsze – co na to Inspekcja Farmaceutyczna? Przecież należy przenieść zezwolenie.

Z pewnością wątpliwości są. Inspektoraty wielu takich przypadków nie analizowały.

Zwróć uwagę, że na podstawie przepisów prawa upadłościowego umowa sprzedaży przedsiębiorstw zawierana jest przez syndyka. Sąd w postanowieniu zatwierdza warunki sprzedaży. Inspekcja przy zmianie zezwolenia otrzymuje więc umowę podpisaną nie przez zezwoleniobiorcę. Dodatkowo istnieje obawa: czy w takim przypadku nie zaistnieje konieczność wygaszenia zezwolenia  na prowadzenie apteki?

Ja osobiście uważam, że takie nabycie powinno być respektowane przez Inspekcję. Przepisy prawa upadłościowego są szczególną regulacją, która narzuca pewne rozwiązania. To np. syndyk działa na rzecz upadłego.

Skoro ust. 2 art. 104a ustawy prawo farmaceutyczne stanowi, że stronami postępowania, są podmiot na rzecz którego zostało wydane zezwolenie i nabywca, to umożliwienie zmiany podmiotu i wydanie decyzji powinno być czynnością techniczną (po dokonanej sprzedaży) , o ile nabywca spełnia warunki nałożone ustawą – ogólnie rzecz biorąc jest farmaceutą.

Czas pokaże jaka praktyka się wykształci. Jednak bez postawienia pierwszego kroku, nie osiągnie się zamierzonego celu.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 600 337 887e-mail: a.szurpicki@szurpiccy.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Adam Szurpicki Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Adam Szurpicki z siedzibą w Wrocławiu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem adamszurpicki@wp.pl

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: