Spieszę poinformować, że 11 lipca 2019 r. do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne.

Treść projektu odnajdziesz tu.

W uzasadnieniu projektu wskazano, że „zasadne stało się znowelizowanie przedmiotowego przepisu w taki sposób, aby nie ograniczać możliwości zaopatrywania się przez podmioty gospodarcze w produkty lecznicze w aptece w zakresie produktów leczniczych, którymi obrót nie rodzi ryzyka nadużyć.”

Nowelizacja zmierza do rozszerzenie katalogu produktów leczniczych, które są dostępne w aptece dla podmiotów innych niż pacjenci lub podmioty wykonujące działalność leczniczą.

Mowa o wszystkich produktach leczniczych dostępnych bez recepty, z wyłączeniem tych, które zawierają substancje psychoaktywne,  (pseudoefedryna, kodeina, dekstrometorfan).

Jest propozycja aby ustawa weszła w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Do następnego wpisu !

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 600 337 887e-mail: a.szurpicki@szurpiccy.pl

Kierując się dewizą, że „dobro powraca” udostępniam zupełnie za darmo i bez ograniczeń e-book dotyczący przeniesienia zezwolenia (koncesji) na prowadzenie apteki ogólnodostępnej.

Możesz go pobrać tu: Transakcja kupna/sprzedaży Apteki ogólnodostepnej

Szczerze mówiąc, nie wiem czy są podobne poradniki. Ja na takowe nie natrafiłem. 🙂

Nie rozpisuję się nad kwestiami, które z łatwością odnajdziesz w ustawie lub na stronach internetowych WIF, jak np. pełna lista niezbędnych oświadczeń składanych przez nabywcę.


Wskazuję na zagadnienia, nad którymi się często zastanawiasz:

– Od jakiego podmiotu mogę kupić aptekę?

– Co z NFZ?

– Czy mogę sprzedać (kupić) tylko jedną z kilku prowadzonych aptek?

Niektóre aspekty mogą Ci być już znane.

 

Zachęcam do pobierania!

Pamiętaj jednak, że diabeł tkwi w szczegółach. 🙂

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 600 337 887e-mail: a.szurpicki@szurpiccy.pl

Pomyślałem, że warto wrócić do tematu zakazu łączenia działalności leczniczej z prowadzeniem apteki.

Kończy się okres przejściowy do podjęcia ostatecznej decyzji.

O zakazie wspominałem we wpisie: zakaz łączenia działalności leczniczej z prowadzeniem apteki ogólnodostępnej.

Czas jest tyko do 1 sierpnia 2019 r. To nie jest powód by odkładać decyzję o wyborze działalności.

Pamiętaj, że powinieneś podjąć odpowiednie działania, aby jedna z działalności nie została zwyczajnie wykreślona z tzw. „automatu”.

Gdy miała wejść w życie nowelizacja „apteka dla aptekarza”, odzywaliście się do mnie do ostatniego tygodnia, aby dokonać przekształcenia działalności w sp. z o.o.

Jednak w takich sytuacjach potrzebny jest co najmniej miesiąc na podjęcie odpowiednich kroków prawnych, a nie tydzień czy dwa. Nie warto  zwlekać.

Przechodząc do dzisiejszego tematu.

Dla przypomnienia: Jeden  z posłów zwrócił się do Ministerstwa o wskazanie: czy szpitale obejmuje zakaz? Wskazał, że są to podmioty lecznicze prowadzone w formie s.p.z.o.z. i  nie są przedsiębiorcami.

Przyznam, że byłem bardzo ciekawy odpowiedzi.

Zaskoczony jej treścią jednak nie byłem. 🙂

Minister wskazał, że „każdy podmiot prowadzący aptekę ogólnodostępną – w tym samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej – należy uznać za przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów Prawa przedsiębiorców.

Cytując: „W konsekwencji, każdy podmiot prowadzący w dacie wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2018 r., tj. z dniem 1 sierpnia 2018 r., objęty jest obowiązkiem stypizowanym w art. 11 tejże ustawy”.

W piśmie zostało podkreślone: „Podmiot prowadzący aptekę musi zostać uznany za przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów Prawa przedsiębiorców – niezależnie od jego sytuacji prawnej.”

Departament Polityki Lekowej i Farmacji poinformował: „Wprowadzenie przepisów ograniczających równoczesne prowadzenie działalności gospodarczej na różnych poziomach łańcucha dystrybucji produktów leczniczych oraz działalności leczniczej miały na celu przeciwdziałanie zjawiskom tzw. odwróconego łańcucha dystrybucji produktów leczniczych oraz nielegalnemu ich wywozowi”.

W jednym z fragmentów odnajdziemy następujące stwierdzenie: „Mając na uwadze skalę przedmiotowego zjawiska (roczny nielegalny wywóz dotyczy produktów leczniczych o wartości około 2 mld zł) oraz daleko idące skutki zdrowotne związanych z nim braków w dostępności produktów leczniczych, należy stwierdzić, że ewentualne negatywne konsekwencję (np. zamknięcie apteki ogólnodostępnej prowadzonej przy zakładzie leczniczym) nie uzasadniają rezygnacji z przyjętych rozwiązań prawnych”.

Plik zawierający odpowiedź na interpelację znajdziesz tu.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 600 337 887e-mail: a.szurpicki@szurpiccy.pl

Chwilę musieliśmy poczekać na podpis Prezydenta i ogłoszenie ustawy z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw.

Nowela podpisana została 9 maja, a 22 maja 2019 r. została ogłoszona w Dzienniku Ustaw.

O zakresie zmian wspominałem tu.

Wchodzi w życie po  upływie 14 dni od ogłoszenia. Z pewnymi wyjątkami.

Część przepisów wchodzi w życie po upływie trzech miesiący od dnia ogłoszenia.

Dotyczy to np. ustępu 3a w art. 37at, który umożliwia zarządzenie przez osobę upoważnioną do przeprowadzenia kontroli otwarcia obiektu, lokalu lub ich części, gdzie jest wykonywana działalność gospodarcza objęta zezwoleniem, oraz znajdujących się w nich schowków, jak również dokonuje ich oględzin.

Tyczy się to także dodanych: art. 37ata i art. 37atb.

Są to regulacje umożliwiające udzielenie pomocy przez Policję lub Straż Graniczną w przeprowadzeniu inspekcji lub kontroli.

Instytucje państwowe i samorządowe są obowiązane również w zakresie swojego działania do współpracy z organem zezwalającym przy wykonywaniu przez ten organ ustawowych zadań.

Tyle na dziś ! 🙂

 

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 600 337 887e-mail: a.szurpicki@szurpiccy.pl

To było nieuniknione. Senat przyjął ustawę wraz poprawkami zgłoszonymi przez senacką Komisję Zdrowia.

Tym bardziej, że wiemy jak ostatnio wygląda proces legislacyjny. Sprawnie, szybko i bez większych sentymentów. 🙂

O istotniejszych zmianach pisałem w poprzednim wpisie. Zajdziesz go tu.

Przede wszystkim chodzi nadal o walkę z odwróconym łańcuchem dystrybucji.

Nowelizacja obejmuje także przepisy karne. Zmienia ich brzmienie i zaostrza odpowiedzialność.

Choćby art. 126 b:

 „1. Kto zbywa produkt leczniczy z naruszeniem warunków określonych w art. 86a ust. 1–4 lub z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 87 ust. 5a, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

2. Tej samej karze podlega, kto nabywa produkt leczniczy z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 78b lub w art. 87 ust. 5.”

Jeśli chciałbyś zapoznać się z całym brzmieniem i wprowadzonymi poprawkami, proszę tu jest link do strony Senatu.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 600 337 887e-mail: a.szurpicki@szurpiccy.pl