Apteka dla aptekarza weszła w życie!

Adam Szurpicki            25 czerwca 2017            Komentarze (0)

To już dziś. Nowelizacja obowiązuje. Jeden z kluczowych dni dla branży aptekarskiej. W zasadzie można powiedzieć, że to najbardziej wyczekany dzień dla zwolenników ustawy. Dla „niezachwyconych” to pierwszy dzień rzeczywistości, na którą się nie godzili.

Niektóre Wojewódzkie Inspektoraty pracowały nawet w sobotę 24 czerwca. Odpracowywały wolne dni. Z pewnością wiele osób z tego skorzystało i próbowało podejmować czynności za starego porządku prawnego.

Bardzo jestem ciekaw jaka praktyka działania Inspektoratów wykrystalizuje się w najbliższych miesiącach. Czy aptekarze będą zobowiązani do informowania Inspektoratów o każdej zmianie udziałowców? Myślę tu o spółkach, które uzyskały zezwolenia w poprzednim porządku prawnym.

Czy zbycie udziałów lub wkładów w tych spółkach będzie sankcjonowane? Czy zostanie wprowadzony minimalny procent  udziałowców będących farmaceutami?

Oczywiście mam swoją opinię w tym zakresie.

Wszystko sprowadza się do zaleceń, instrukcji oraz procedur ukształtowanych w Ministerstwie lub w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym. Jak mówi moja córka – „to się okaże”. 😉

Jednak mam przeczucie, że pojawią się także sprawy wymagające wdania się w spór z Inspekcją. Chociażby odwołując się od niekorzystnego roztrzygnięcia.

Trzeba będzie poczekać na dorobek orzeczniczy w pewnych sprawach, głosy doktryny, dostępne publikacje w zakresie prawa farmaceutycznego. Im więcej osób podejmie walkę, tym szybciej dowiemy się o rozstrzygnięciach sądów administracyjnych.

Część z Was z pewnością próbowała przekształcić jednoosobową działalność w spółkę z o.o. lub złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki (niejednokrotnie z brakami).

Nie zawsze walka z czasem była wygrana. Próbowaliście ugrać choć kilka dni i przedłużaliście trwające postępowania. Chociażby odbierając korespondencję w ostatnim dniu terminu. 🙂 Bywało, że Wojewódzki Inspektor Ci odmówił i nie uzwględnił wniosku np. o zawieszenie postępowania lub przedłużenie terminu.

Dużą część z Was w miarę jak upływał czas do wejścia w życie nowelizacji wznosiła budynki z przeznaczeniem pod apteki. Często z sukcesem. Przeciwności i zwrotów akcji było pełno. Tak jak nieprzespanych nocy. Samo życie…

Od dziś pojawiają się więc ograniczenia w prowadzeniu tego biznesu. Jednak z pewnością przedsiębiorczy aptekarze sobie poradzą.

W kolejnych wpisach będę opisywał dokładnie wprowadzone zmiany.

Opublikowano nowelizację prawa farmaceutycznego

Adam Szurpicki            25 maja 2017            4 komentarze

Dziś opublikowano nowelizację prawa farmaceutycznego zwaną „apteka dla aptekarza”.

Publikacja oczywiście w Dzienniku Ustaw.

Choć podpis ustawy przez Prezydenta i publikacja przeciągnęła się maksymalnie, ten dzień nastał. Zapewniam Cię, że to nie standardowe postępowanie. Sam policz ile dni upłynęło od przyjęcia ustawy przez Senat (21 kwietnia).

Co to oznacza dla Ciebie?

Masz 30 dni do wejścia w życie ustawy.

To czas, aby złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki. Jeśli oczywiście chciałbyś, żeby był rozpatrywany według dotychczasowych przepisów.

A może kończysz proces przekształcenia. To także czas, aby dopełnić ostatnich formalności.

To także czas, żeby podjąć decyzję i zabezpieczyć się na przyszłość.  Bo zawsze są sprawy, które odkłada się na ostatnią chwilę. Nie ze wszystkim jednak zdążysz. Powtarzam zawsze: Czas (los) sprzyja tym, którzy podejmują działania.

Działaj!

Prezydent podpisał nowelizację prawa farmaceutycznego

Adam Szurpicki            16 maja 2017            Komentarze (1)

15 maja 2017 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne.

Oczywiście okres od dnia jej przyjęcia przez Senat do dnia podpisu przez Prezydenta wydłużył się znacznie. Dał możliwość swobodnego działania i realizacji inwestycji dla wielu aptekarzy.

To koniec złudzeń o możliwości skierowania ustawy do Trybunału Konstytucyjnego, jak niektórzy podejrzewali.

Osobiście byłem sceptyczny w tej kwestii, w szczególności przy znanym wszystkim nastawieniu rządzących wobec TK.

Na dzień niniejszego wpisu ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw jeszcze nie ma.

Możesz to weryfikować sam na stronie internetowej.

Zgodnie z zapisami noweli, przepisy wchodzą w życie w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy.

Dlatego ogłoszenie jej jest tak istotne. W szczególności, gdy masz zamiar wystąpić o nowe zezwolenie, przekształcasz działalność w spółkę z o.o. lub wystąpiłeś o zmianę zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej.

 

Co z tą AdA?

Adam Szurpicki            28 kwietnia 2017            Komentarze (0)

Minął tydzień od kiedy Senat przyjął nowelizację prawa farmaceutycznego zwaną „apteką dla aptekarza”.

21 kwietnia 2017 r. był datą na tyle istotną,  że każdy mający nadzieję na cud już ją porzucił.

Ustawa została przecież uchwalona przez Senat bez poprawek. To znaczy, że senatorowie nie widzieli potrzeby zmiany projektu, który wyszedł z Sejmu. 😉

Oczywiście propozycje mniejszości były, ale co to oznacza w obliczu większości, która przegłosuje wszystko.

Wprowadzenie poprawek okazało się jedynie pobożnym życzeniem.

Mam jednak wrażenie, że duża część aptekarzy nie wierzyła w rychłe wejście w życie przepisów. W głowach pozostały utarte schematy procesu legislacyjnego, który jest przewlekły.

Byli to obserwatorzy, którzy po uchwaleniu ustawy przez Senat jakby obudzili się z zimowego snu. Może przekształcenie, może nowa apteka. Istny popłoch. Dosłownie jak wystrzał pistoletu przy zmaganiach lekkoatletycznych.

Jednak obecny układ sił politycznych daje szerokie pole do popisu. Uważam, że można było pytać i zastanawiać się ,,kiedy i czy” do wiosny. Podejście ,,przepisy nie wejdą” – było z założenia chybione.

Już za parę dni, za dni parę…. będziemy mieli nową rzeczywistość.  Czy będzie ona dobra, lepsza? Będzie z pewnością inna.

Dla części krzywdząca…  Nie mam na myśli sieci.

Na dzień dzisiejszy Prezydent ustawy jeszcze nie podpisał i nie została ona ogłoszona.  Tym samym, dał jeszcze dodatkowe 7 dni. Pamiętaj, że ustawa wchodzi po 30 dniach od ogłoszenia.

 

Senat zajmie się projektem po Świętach Wielkanocnych

Adam Szurpicki            14 kwietnia 2017            Komentarze (0)

Z pewnością słyszałeś, że projekt ustawy trafił już do Senatu.

Na 19 kwietnia (godzina 13.30) wyznaczone zostało wspólne posiedzenie Komisji  Gospodarki Narodowej  i Innowacyjności oraz Komisji Zdrowia.

Ostateczną wersję ustawy uwzględniającą poprawki uchwalone na posiedzeniu Sejmu można odnaleźć na stronie Senatu.

Link do druku: 472 .

Najbliższe posiedzenie Senatu to 20 i 21 kwietnia 2017 r. Myślę, że projekt trafi na te obrady. Gdyby zaproponowano na nim poprawki, mógłby wrócić do Sejmu.

Jakie są najważniejsze zmiany w ostatecznej wersji?

Oprócz powrotu do idei „apteki dla aptekarza”, zmian redakcyjnych i kosmetycznych zmieniło się brzmienie przepisów przejściowych.  Znajdują się one w art. 2 projektu ustawy. Są to ważne regulacje, ponieważ dotyczą zasad stosowania przepisów lub ich nie stosowania po wprowadzeniu zmian.

Jeszcze przed posiedzeniem Sejmu dnia 7 kwietnia jego brzmienie było następujące:

  1. Do postepowań dotyczących wniosków o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.
  2. Zezwolenia na prowadzenie aptek ogólnodostępnych wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują ważność.
  3. Do zezwoleń wydanych przed dniem wejście w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Obecnie wygląda on tak:

  1. Do postepowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy dotyczących wniosków o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki stosuje się przepisy dotychczasowe.
  2. Zezwolenia na prowadzenie aptek ogólnodostępnych wydane przed dniem wejścia w życie ustawy zachowują ważność.

Usunięto ustęp 3 art. 2 „Do zezwoleń wydanych przed dniem wejście w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.”

Tak sformułowany dawał  możliwości stosowania dotychczasowych przepisów do już istniejących zezwoleń po zmianie ustawy.

Inaczej mówiąc, jeśli uzyskałeś zezwolenie przed zmianą przepisów, to mógłbyś stosować stare prawo farmaceutyczne.

Jednak nie znalazł się ostatecznie w projekcie ustawy. Z pewnością można odnaleźć jeszcze wiele obszarów, których nie uregulowano i które ustawa pomija.

Korzystając z okazji: Ciepłych, słonecznych i rodzinnych Świąt Wielkanocnych!