Apteka nie tylko dla aptekarza

Adam Szurpicki            25 marca 2017            Komentarze (0)

23 marca 2017 r. miało miejsce posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji, która ponownie rozpatrzyła poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne.

Wszyscy oczekiwali na efekty tego posiedzenia.

Co będzie dalej? Czy projekt pozostanie w obecnej wersji? Czy zostaną wprowadzone poprawki?

Przechodząc do konkretów.

Głosowanie dotyczyło kilku poprawek.

Przede wszystkim, jak to  zazwyczaj bywa, odbyło się głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie projektu w całości. Komisja go odrzuciła.

W konsekwencji po wszystkich głosowaniach Komisja przyjęła m.in.  następujące zmiany:
– o zezwolenie na prowadzenie apteki będzie mógł ubiegać się nie tylko farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu,
– przewidujące tzw. dziedziczenie zezwolenia na prowadzenie apteki przez osobę fizyczną, która nie jest farmaceutą,
– dotyczące wprowadzenia zapisów, że do zezwoleń wydanych przed wejściem w życie nowelizacji stosowane będą przepisy dotychczasowe.

Nagranie z posiedzenia znajdziesz tu.

Forma prawna prowadzenia apteki ograniczona będzie do jednoosobowej działalności gospodarczej oraz następujących spółek prawa handlowego: jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej.

Jak uprzednio, brak jest spółki z o.o. i akcyjnej.

Na kolejnym posiedzeniu Sejmu (5, 6, 7 kwietnia 2017 r.) Komisja ma przedstawić swoje sprawozdanie – będzie to tzw. drugie czytanie projektu.

Z pewnością o jego wynikach napiszę.

Jak widzisz, proces legislacyjny wciąż się wydłuża. Kiedy ostatecznie przepisy wejdą w życie? Trudno stwierdzić, bo scenariuszy dalszej drogi jest kilka.

Apteka dla aptekarza – większość przeciwko odrzuceniu projektu

Adam Szurpicki            09 marca 2017            2 komentarze

Nadszedł ten dzień. Dzień, w którym wszystko się miało rozstrzygnąć i zmienić. Od wielu tygodni oczekiwano na głosowanie.

Dziś na posiedzeniu plenarnym Sejmu przedstawiono Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (druki nr 11261222) wraz z wnioskiem o jego odrzucenie.

Postanowiłem wysłuchać stanowisk poszczególnych klubów parlamentarnych. W zasadzie nie ma czego opisywać – były to głosy popierające, jak i przeciwne. Nie odbiegały zasadniczo od tego, co zapewne usłyszałeś lub przeczytałeś przez ten cały okres medialnego szumu. Stanowiska się powtarzały. Każdemu zależało aby wygłosić przygotowane oświadczenia.

Jednak wsłuchując się w te wypowiedzi nie znalazłem żadnych argumentów, które uwzględniałyby rzeczywiste interesy aptekarzy. Mowa jest wyłącznie o wielkich sieciach i ograniczeniu patologii.

Moim zdaniem problemy, które mogą powstać to chociażby kwestie dziedziczenia, sprzedaży aptek oraz otwierania nowych punktów. Potrzebna jest naprawdę kompleksowa regulacja, która wyważy wszystkie interesy.

Głosownie obyło się po godzinie 21.00. Wynik był następujący:

Głosowało – 426  posłów   Za – 174    Przeciw – 242    Wstrzymało się – 10    Nie głosowało – 34

Projekt będzie więc dalej procedowany.

Jak grom z jasnego nieba!

Adam Szurpicki            27 stycznia 2017            Komentarze (0)

Posiedzenie Komisji ds. deregulacji z dnia 25.01.2017 r. już jest historią. Myślę, że część z Was była zaskoczona.

Jak to mogło się stać?  Mogło. Padł wniosek o odrzucenie projektu ustawy. Na własne oczy widziałem ile osób głosowało. 🙂 Nikt nie głosował przeciw.

Komisja przyjęła wniosek posła Michała Cieślaka (PiS).

Jeśli chcesz obejrzeć ten ekspresowy przebieg posiedzenia zapraszam na stronę Sejmu.

Zawsze takich rozmiarów zmiany wywołują skrajne emocje.

Jeszcze tego samego dnia odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju.

Wiceminister Łanda wskazał na konieczność przeprowadzenia nowelizacji w sposób wnikliwy i podkreślił, że procedowanie może trwać od 6 do 9 miesięcy (gdyby projekt trafił do Komisji Zdrowia). Podkreślił, że projekt zmian wpisuje się w założenia „dużej zmiany prawa farmaceutycznego”. Jednym z rozwiązań jest moratorium, które funkcjonuje w innych Państwach. Przyjęte zmiany w obecnym kształcie taką rolę mogłyby pełnić.

Dalej dyskusja albo wracała do poruszonych już kwestii, albo wykraczała poza temat proponowanych zmian.

Główne zarzuty Ministerstwa Rozwoju i Finansów to oczywiście ograniczenie wolności gospodarczej – konkurencji, niekorzystny wpływ na rynek pracy, w szczególności w gronie absolwentów. Hmm… Nie da się pewnych kwestii uprościć.

Zapis posiedzenia znajdziesz tu.

Pamiętaj, że to jeszcze nie koniec. Projekt ma trafić do Komisji Zdrowia.

Ministerstwo zapowiada poddanie projektu pod głosowanie plenarne Sejmu. Deklaruje jego przegłosowanie.

Tutaj może być wiele scenariuszy tj. przegłosowanie projektu (jego przyjęcie) w ramach III czytania, zgłoszenie poprawek i powrót do procedowania w komisjach, po sprawozdaniu komisji deregulacyjnej niezgłoszenie poprawek  i  jego odrzucenie w ramach III czytania. Prawdopodobnie sprawozdawcą będzie poseł Cieślak, który opowiedział się za odrzuceniem projektu.

Pomimo chwili spokoju po burzy, losy projektu nie są przesądzone. Zmiany zdają się być nieuchronne. Drżyj branżo farmaceutyczna!

Co się dzieje z nowelizacją prawa farmaceutycznego?

Adam Szurpicki            22 stycznia 2017            Komentarze (0)

Komisja Zdrowia procedowała dnia 17 stycznia 2017r. celem zaopiniowania dla Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne.

Komisja po przeprowadzonej dyskusji  pozytywnie zaopiniowała projekt druku 1126.

W posiedzeniu tym  uczestniczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia – Piotr Łanda.

Dziś już znamy kolejny termin posiedzenia Komisji Deregulacyjnej, która zajmuje się projektem – zaplanowane jest ono na dzień 25 stycznia 2017 r. o godzinie 11.00.

Dodatkowo Komisja Gospodarki i Rozwoju rozpatrzy informacje o przewidywanych skutkach proponowanych rozwiązań w poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne dla rynku aptecznego

Zabierać głos będzie Minister Zdrowia oraz Minister Rozwoju i Finansów.

Posiedzenie tej komisji odbędzie się również w środę 25 stycznia, ale o godzinie 16.00.

Minister Morawiecki raczej nic o ustawie dobrego nie powie. W odnalezionym w Internecie Stanowisku Ministerstwa mowa jest o: „poważnej ingerencji państwa w strukturę własnościową aptek”, osłabieniu konkurencji na rynku. Ministerstwo uważa, że poszkodowanymi byliby młodzi farmaceuci, ponieważ przepisy ograniczyłyby dostęp do zawodu absolwentom studiów.

Według resortu reforma rynku aptek w popieranym przez resort zdrowia kształcie nie tylko niosłaby ryzyko naruszenia przepisów Unii Europejskiej, ale także mogłaby ściągnąć na państwo ryzyko odszkodowań.  Więcej znajdziesz na stronie rmf24.pl

Jak widać prace pozostają na etapie komisji. Niektórzy zapewne są zadowoleni z tego powodu. To z pewnością przedłuża wejście przepisów w życie.

Uważam, że jeśli nawet nowelizacja zacznie obowiązywać w kwietniu, to i tak czasu jest niewiele. W szczególności, gdy planujesz podjąć decyzje np. o przekształceniu apteki.  Tu występują czynniki, które nie są od Ciebie zależne – czas oczekiwania na opinię biegłego rewidenta lub samo procedowanie sądu rejestrowego. Wydziały sądów w poszczególnych miejscowościach są mniej lub bardziej zapracowane.

Na otwarcie nowej apteki czasu także może się okazać niewiele. Na podstawie poczynionych przez mnie obserwacji (po spotkaniach i kontaktach telefonicznych) widać, że zamierzałeś otworzyć aptekę w 2017 r., spokojnie przygotowywałeś lokal lub nawet rozpocząłeś (zamierzałeś rozpocząć) budowę, a tu poważna zmiana prawa.

Jak farmaceuta sprzeda i kupi aptekę

Adam Szurpicki            29 grudnia 2016            Komentarze (0)

Nie wiem jak wnikliwie wczytałeś się w projekt noweli ustawy. Z nowych rozwiązań mamy instytucję przeniesienia zezwolenia na inny podmiot z wykorzystaniem nabycia apteki w trybie art.551 k.c.

Co to oznacza?

Art. 551 k.c. mówi o przedsiębiorstwie jako zorganizowanym zespole składników materialnych i niematerialnych. Jest tam wyszczególnienie co się na to składa. Z tego głównie przepisu korzysta się, aby nabyć przedsiębiorstwo np. działalność jednoosobową.

Właśnie to byłoby najprostsze rozwiązanie, aby kupić lub wnieść aportem aptekę do spółki. W obecnym stanie prawnym jest to niemożliwe. Zezwolenie nie przejdzie na spółkę. Musi ona występować o nowe zezwolenie. Przeniesiesz wyłącznie jej majątek.

W nowej regulacji powstała taka możliwość. Wynika to wprost z treści.

W jednym przypadku dotyczy to właśnie zbycia apteki przez spadkobiercę. Wówczas inny farmaceuta (lub spółka farmaceutów) aptekę nabędzie.

Teraz najważniejsze: jeśli będzie ją prowadził pod tym samym adresem, nie będziemy stosowali przy wydawaniu zezwolenia ograniczeń geo i demograficznych.

Kolejna możliwość to nabycie od podmiotu posiadającego zezwolenie na prowadzenie apteki.

Jednocześnie wskazano, że uczestnikami przeniesienia zezwolenia jest nabywca i zbywca.

Opłata za przeniesienie wyniesie 20 % opłaty za wydanie zezwolenia (jak w przypadku zmiany).

Wszystko super – powiesz. Jednak nabywca musi być farmaceutą (spółką farmaceutów) i przyjąć wszystkie warunki zawarte w zezwoleniu.

Jakaś opcja jednak powstała.